Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem, kterými jsou: Čína, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, EmiliaRomagna a Piedmont), Japonsko, Jižní Korea, Singapur

a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte, pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény. Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!! Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Zpracováno 2.3.2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické situace.

Královéhradecký kraj

Kontakt – pokud NEJSOU obtíže, pouze návrat z rizikové oblasti: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz Nejlépe a kdykoliv cestou e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Do e-mailu uvést své kontakty – jméno, příjmení, mobilní telefon, bydliště a epidemiolog se s Vámi co nejdříve spojí. Infolinka: 778 532 313 - v pracovní dny v době 8:00 - 16:00 hod. – v mimopracovní dny v době 9:00 – 17:00 hod. Kontakt – pokud JSOU obtíže a je návrat z rizikové oblasti: Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové Telefon: v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894, v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310 Volat IHNED.

Recommendation for travellers who are in or have recently visited areas where COVID-19 is spreading

What to do if you have arrived, from the areas where COVID-19 is spreading, in the last 14 days, that means: China, Hong Kong, Iran, Italy (regions Emilia-Romagna, Lombardy, Piedmont, Veneto), Japan, Singapore, South Korea and you have NO symptoms of the disease During the incubation period, that means 14 days after departure from the risk area, minimize contact with other people and stay at home. Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water or use hand sanitizer that contains at least 70% alcohol.

Contact the department for epidemic prevention of the regional health institution, which will decide on appropriate anti-epidemic measures including possible quarantine, by telephone or e-mail.

In case of fever, dry cough, shortness of breath, contact clinic of infectious medicine. In case you have been asked to visit the clinic of infectious medicine, do not use public transport. If possible, put on a mask and enter the waiting room only after consultation with the staff of the infection clinic.

and you DO have fever, cough or shortness of breath

If you are at home, do not go anywhere - avoid contact with other people. Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water or use hand sanitizer that contains at least 70% alcohol. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a tissue or arm or sleeve, not with your hands !!!

Contact clinic of infectious medicine In case you have been asked to visit the clinic of infectious medicine, do not use public transport. If possible, put on a mask and enter the waiting room only after consultation with the staff of the infection clinic.

Processed on 29.2.2020 and will be adjusted in response to changes in the epidemiological situation.

Královéhradecký kraj Contact - if there are NO health problems, only return from the risk area:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz The best way and anytime e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Include your contacts in the e-mail - name, surname, mobile phone, residence and epidemiologist will contact you as soon as possible. Phone: 778 532 313 - during working days 8:00 – 16:00 – out of working days 9:00 – 17:00 Contact - if there are any health problems and return from the risk area: Clinic of infectious medicine of Hospital Hradec Králové Phone: 601 130 894 - during working hours 7:30 – 15:30, 721 417 310 - out of working hours 15:30 – 7:30 Call IMMEDIATELY.

Rychlý kontakt

Sekretariát

Mobil: 603 383 285
Email:­ info@lokotrutnov.cz

 

Přihlášení

Adresa

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Národní 199, 541 01 Trutnov

IČO: 47462965
DIČ: CZ47462965